Behandlinger - Parterapi, 25% rabat på alle behandlinger i januar, februar og marts
| TEI-System | Lipobelt | Samtaleterapi | Parterapi | Healingsterapi | Healing

Hvad er par terapi… par terapi er fortrolig samtale mellem jer som par og jeg som terapeut. Samtaleterapien tager udgangspunkt i jer som par og som unikke enkeltpersoner. Terapien tilpasses præcis jeres behov i forhold til hyppighed og længde.

Der kan være mange grunde til at gå i par terapi. Er I kørt fast i uhensigtsmæssige mønstre og samværsformer i jeres parforhold, fylder konflikterne for meget i dagligdagen, lever I i ensomhed i tosomheden, er den gensidige tillid brudt, har I brug for en uvildig mægler, ønsker I at udvikle, afklare eller afvikle jeres forhold, har I brug for input til at komme videre sammen eller hver for sig, tale i et fortroligt rum – så ring – jeg glæder mig til at høre fra jer.

Jeg møder jer der, hvor I er lige nu i jeres parforhold og fælles liv. Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle liv, og de situationer/udfordringer I oplever i jeres samliv. Vi vil sammen ”gå” tilbage til et eller flere problemers start, tale om og løse op for eventuelle blokeringer i fortidens gemmer.

  • Vi vil sammen styrke jeres interne dialog, det er vigtigt at I begge føler jer set, hørt, accepteret og forstået på en god og konstruktiv måde – tag ansvar, giv hinanden plads og rum.

  • Vi vil sammen have fokus på at vedligeholde og udvikle kærligheden, nærheden, varmen og tilliden i jeres forhold.

  • Vi vil sammen arbejde mod at se nye vinkler på og muligheder i jeres hverdag og samliv.

  • Vi vil sammen få nye ideer til og vinkler på at komme igennem/ud af en evt. tilbagevendende problematik i jeres parforhold.

  • Er I omvendt på et sted i jeres liv, hvor I ønsker at gå hver sin vej, vil vi sammen sortere, bearbejde følelser/oplevelser og på værdig vis gøre jer klar til at afslutte denne del af jeres liv samt forberede jer hver især på det nye der må træde i stedet.

Pas godt op jer - på jeres samliv - det er unikt og dyrebart.......
Omnia vincit amor… (Kærligheden besejrer alt)Tei-system


Ring for tidsbestilling - Tlf.: 29 73 10 79

© MULTI-CARE.DK 2014